Ga naar de inhoud

Klachtenregeling

U wilt graag zo goed mogelijk geholpen en begeleid worden tijdens een wensrit. Ook WensAmbulance Brabant vindt het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Maar stel: u bent ontevreden of, sterker nog, u hebt een klacht over de manier waarop u behandeld bent, over afspraken die niet nagekomen zijn, over onjuiste of onvolledige informatie. Laat het ons weten! Dan kunnen we er iets aan doen en zorgen voor verbetering. WensAmbulance Brabant heeft dit vastgelegd in de Klachtenregeling WensAmbulance Brabant.

Klachtenbehandeling
Voordat u besluit een klacht in te dienen, dient u uiteraard te proberen zelf het probleem op te lossen met de leidinggevende van WensAmbulance Brabant. Leidt dit gesprek niet tot een oplossing, dan kunt u altijd schriftelijke een klacht indienen bij de Klachtencommissie Stichting WensAmbulance Brabant.

Alle correspondentie in verband met de klachtenregeling van de stichting dient te worden geadresseerd aan:

Stichting WensAmbulance Brabant
t.a.v. het secretariaat klachtenregeling
Leenderweg 36
5554 CL Valkenswaard