Ga naar de inhoud

Visie en missie

WensAmbulance Brabant laat niets te wensen over!

WensAmbulance Brabant creëert een moment van levensgeluk.

WensAmbulance Brabant is bekend en herkenbaar in de hele provincie. Wij zijn er voor iedereen en voor alle culturen! We spelen in op de maatschappelijke behoefte aan zorg in een vergrijzende samenleving en leveren toegevoegde waarde binnen de zorgketen.

Terminaal zieken vormen de primaire doelgroep. Ernstig en langdurig zieke mensen en mensen met een zware handicap zien we als mogelijke toekomstige nieuwe doelgroepen.

We onderzoeken de mogelijkheid om een logeervoorziening te creëren voor terminaal zieken om met hun familie nog een paar aangename dagen elders te kunnen verblijven.

Het bestuur en de Dagelijkse Leiding van WensAmbulance Brabant maken dankbaar gebruik van een groep deskundige adviseurs die diverse disciplines vertegenwoordigen.

De enthousiaste vrijwilligers voelen zich verbonden met de stichting en werken in een veilige omgeving met volop kansen voor persoonlijke ontwikkeling. Verplichte scholingsactiviteiten waarborgen de deskundigheid van de vrijwilligers.

De stichting is financieel gezond, ontvangt geen subsidies maar is volledig afhankelijk van de vrijgevigheid van de Brabantse bevolking, bedrijven, scholen en verenigingen. Veel sponsoracties brengen de betrokkenheid van de bevolking op een mooie wijze in beeld.