Ga naar de inhoud

Ons bestuur

Het bestuur van stichting WensAmbulance Brabant is als volgt samengesteld:

Mevrouw N.L.L. (Nicole) Jorna, voorzitter

De heer N.J.M. (Nico) Broers, bestuurssecretaris
Mevrouw P.M. (Paula) Nass, secretaris
Mevrouw A.M.H.G. (Annika) van Gerven, penningmeester
De heer G.J.A.J. (Giel) van Genugten, initiatiefnemer en oprichter
De heer F.L.E. (Frans) van Gerven, initiatiefnemer en oprichter
De heer J.H.A.M. (Herman) Schlepers,

Als adviseurs zijn aan de stichting verbonden:
De heer A.G.E. (Toon) van Genugten
De heer P.H.E.M. (Peter) van Gerven

 Overzicht van hoofd- en nevenfunctie(s) van de bestuursleden:

HoofdfunctieNevenfunctie
N.L.L. (Nicole) JornaVestigingsmanager
Nivo Zorg
Roermond
Verpleegkundige
N.J.M. (Nico) BroersJuristGeen
A.M.H.G. (Annika) van GervenSenior manager/accountant
Mister Finance B.V.
Veghel
Geen
G.J.A.J. (Giel) van GenugtenVerpleegkundigeGeen
F.L.E. (Frans) van GervenGeen
Ambulancechauffeur VZA International
Tussen de bestuursleden bestaat geen enkele bloed- of aanverwantschap.

Beloning bestuurders
De bestuursleden en adviseurs ontvangen geen bezoldiging of vacatiegelden. Ook zijn aan hen geen leningen verstrekt.