Ga naar de inhoud

Ons bestuur

Het bestuur van stichting WensAmbulance Brabant is als volgt samengesteld:

Mevrouw N.L.L. (Nicole) Jorna, voorzitter
De heer N.J.M. (Nico) Broers, secretaris
Mevrouw L.B.C. (Loes) Smolders, penningmeester
De heer G.J.A.J. (Giel) van Genugten, initiatiefnemer en oprichter
De heer F.L.E. (Frans) van Gerven, initiatiefnemer en oprichter
De heer A.G.J. (Jos) de Laat, bestuurslid

Ambtelijk secretaris: Mevrouw P.M. (Paula) Nass

Als adviseurs zijn aan de stichting verbonden:
De heer A.G.E. (Toon) van Genugten
De heer P.H.E.M. (Peter) van Gerven

 Overzicht van hoofd- en nevenfunctie(s) van de bestuursleden:

HoofdfunctieNevenfunctie
N.L.L. (Nicole) JornaZorgondernemer
Triagist
Vertrouwenspersoon
N.J.M. (Nico) BroersGepensioneerd
(oud-advocaat)
Eigenaar Broers Advies
Klachtenfunctionaris Behandel-
Centrum Neurologie
Secretaris Stichting Natuurwerk-
groep Waalre
Mevrouw L.B.C. (Loes) SmoldersRegistercontroller
Fontys Hogeschool
Voorzitter GMR RBOB De Kempen
G.J.A.J. (Giel) van GenugtenGepensioneerd
(verpleegkundige)
Geen
F.L.E. (Frans) van GervenGepensioneerd
(ambulancechauffeur)

Geen
A.G.J. (Jos) de LaatGepensioneerd
(arts, niet praktiserend)
Geen
Tussen de bestuursleden bestaat geen enkele bloed- of aanverwantschap.

Beloning bestuurders
De bestuursleden en adviseurs ontvangen geen bezoldiging of vacatiegelden. Ook zijn aan hen geen leningen verstrekt.