Sponsoring

Hoe kunt u ons helpen?
De stichting WensAmbulance Brabant is volledig afhankelijk van giften, donaties, gegeven legaten en sponsoring. We zijn als stichting ANBI geregistreerd.

Wilt u WensAmbulance Brabant financieel steunen?

Dan willen wij u vragen om eerst het aanmeldformulier in te vullen. 

U kunt uw gift, donatie of sponsorbijdrage overmaken op rekeningnummer IBAN NL90RABO0106057944 ten name van stichting WensAmbulance Brabant, liefst onder vermelding van uw naam- en adresgegevens. 
Indien gewenst kan voor een periodieke bijdrage een machtigingsformulier gevraagd worden via info@wensambulancebrabant.nl. Machtiging biedt enige fiscale mogelijkheden, waar we u graag meer over kunnen laten weten. Wij zijn u erkentelijk voor uw gift, met uw hulp kunnen wij ons dankbare werk voortzetten!

Wilt u een sponsoractiviteit opzetten voor WensAmbulance Brabant?
Regelmatig organiseren bijvoorbeeld scholen, sportverenigingen, ouderenbonden, e.a. sponsoractiviteiten voor onze stichting. Wilt u een gastles of lezing aanvragen of ons uitnodigen om bij een evenement of sponsoractiviteit aanwezig te zijn?

Vul dan het aanmeldformulier in. Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op.