Ga naar de inhoud

PR & Sponsoring

Hoe kunt u ons helpen?
Stichting WensAmbulance Brabant is volledig afhankelijk van giften, donaties, legaten en sponsoring. 

WensAmbulance Brabant is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op www.geefgerust.nl
Daarnaast is Stichting WensAmbulance Brabant ANBI geregistreerd. 

Wilt u WensAmbulance Brabant financieel steunen?
U kunt uw gift, donatie of sponsorbijdrage overmaken op rekeningnummer IBAN NL90 RABO 0106 0579 44 ten name van stichting WensAmbulance Brabant. Als u bij uw overboeking uw naam en adres of e-mailadres* vermeldt, kunnen wij u een bedankje sturen. 

*Let op: meerdere banken accepteren het @ teken in het e-mailadres niet bij de omschrijving in de overboeking.
Gebruik daarom het * teken in plaats van het @ teken.

U kunt er ook voor kiezen om het aanmeldformulier in te vullen.
Overweegt u een periodieke bijdrage, dan kunt u daarvoor een machtigingsformulier aanvragen via info@wensambulancebrabant.nl. Over de fiscale voordelen daarvan kunnen wij u nader informeren. 

Wij zijn u erkentelijk voor uw gift, met uw hulp kunnen wij ons dankbare werk voortzetten!

Wilt u een sponsoractiviteit opzetten voor WensAmbulance Brabant?
Regelmatig organiseren scholen, sportverenigingen, ouderenbonden, e.a. sponsoractiviteiten voor onze stichting. Wilt u een gastles of lezing aanvragen of ons uitnodigen om bij een evenement of sponsoractiviteit aanwezig te zijn? Vul dan het aanmeldformulier in. Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op. 

Belangrijke verklaring
Via de media is bekend geworden dat banken NAW-gegevens van klanten aan zakelijke relaties van de bank verstrekken. Gebleken is dat ook onze huisbankier Rabobank dit doet. Tot de zakelijke klanten die misbruik hebben gemaakt van deze gegevens behoren ook Goede Doelen organisaties, die daarmee mensen benaderen om (opnieuw) te doneren.

WensAmbulance Brabant wil benadrukken dat wij geen NAW-gegevens van donateurs aan onze huisbankier hebben gevraagd of ontvangen en deze ook in de toekomst niet zullen vragen of accepteren.

Nadat u een donatie aan Stichting WensAmbulance Brabant hebt gedaan, zullen wij u nooit uit eigen beweging benaderen om opnieuw te doneren. Volledigheidshalve vermelden we dat de banken hebben aangekondigd met ingang van 2019 deze gegevensverstrekking aan zakelijke klanten stop te zetten.